Oferujemy:
- projektowanie, wykonawstwo i monta� konstrukcji stalowych takich jak: hale przemys�owe, mosty zbiorniki, silosy, kontenery, kominy,
- us�ugi spawalnicze (111, 135, 121) i �lusarskie,
- malowanie konstrukcji,
- ciecie tlenowe CNC,
- obr�bka blach (ci�cie, gi�cie prostowanie),
- �rutowanie r�czne oraz zautomatyzowane,
- badania nieniszczace (VT, PT, UT),
- transport ponadgabarytowy.

Posiadamy:
- sprz�t spawalniczy taki jak: p�automaty spawalnicze MAG, zautomatyzowane stanowisko do spawania �ukiem krytym SAW, r�czne spawarki inwertorowe MMA,
- urz�dzenia suwnicowe o no�no�ci 8t i 5t, w�asny transport ponadgabarytowy,
- urz�dzenia do r�cznego i automatycznego �rutowania powierzchnim
- agregaty malarskie do natrysku bezpowietrznego,
- wypalarki tlenowe CNC, wykrawarki do otwor�w CNC, prasy, gilotyny, wiertarki, tokarki, frezarki.