TECHMA KONSTRUKCJE S.A.
UL. KO�CIUSZKI 20
63-500 OSTRZESZ�W


TEL. (62) 58-10-930
FAX  (62) 58-10-931

SEKRETARIAT:
wytwornia@techmakonstrukcje.pl
TEL. (62) 58-10-930
FAX. (62) 58-10-931

DZIA� SPRZEDA�Y:
b.chowanska@techmakonstrukcje.pl
TEL. (62) 58-10-934

DZIAŁ ZAOPATRZENIA:
m.chowanski@techmakonstrukcje.pl
TEL. (62) 58-10-958
FAX. (62) 58-10-946

REGON: 250735943
NIP: 514-00-52-809

GPS: N 51�25'21.6"
        E 17�55'19.3"