Personel:
Posiadamy wykfalifikowan� kadr� in�yniersk� i spawalnicz�:
- technolog�w,
- spawalnik�w (IWE/EWE wg PN-EN ISO 14731),
- personel NDT (VT2, PT2, UT2 wg PN-EN 473)
- spawacze z uprawnieniami FW i BW wydanymi przez Instytut Spawalnictwa oraz GSI SLV (wg PN-EN 287)